Witamy serdecznie na stronach Phoenix

Phoenix to poradnia niezależnego Stowarzyszenia Phoenix. Phoenix jest partnerem dla kobiet i mężczyzn świadczących usługi seksualne w Dolnej Saksonii.

Przy zachowaniu zasad anonimowości, dobrowolności i stronniczości udzielamy, niezależnie od wpływów politycznych czy światopoglądowych, bezpłatnie informacji i pomocy w sprawach zdrowia i prewencji oraz ram prawnych (np. Ustawa o prostytucji) w odniesieniu do indywidualnej sytuacji każdej osoby.

Ofertę naszą kierujemy zarówno do osób już świadczących usługi seksualne, jak i do kobiet i mężczyzn pragnących podjąć lub zakoŃczyć taką działalność. Jednocześnie Phoenix oferuje poradnictwo dla rodzin osób świadczących usługi seksualne i rodzin osób korzystających z takich usług, a także dla klientów i służy informacją na temat prostytucji wszystkim zainteresowanym grupom społecznym oraz osobom indywidualnym.

Kto szuka bliższych informacji

  • na temat tego, kto i czym zajmuje się w Phoenix więcej
  • na temat oferty Phoenix więcej
  • na temat zagadnieŃ prawnych związanych z prostytucją, zdrowiem i seksem więcej

lub

  • szuka adresów i odsyłaczy do dalszych ważnych instytucji, organizacji i stowarzyszeŃ więcej
  • jest zainteresowany publikacjami Phoenix więcej

a wreszcie kto chciałby nawiązać kontakt z Phoenix lub wesprzeć datkiem to stowarzyszenie, ten powinien pozostać na naszych stronach!