Zdrowie od A do Z

Zdarza nam się czasem usłyszeć słowo, z którym się do tej pory nie spotkaliśmy, lub którego znaczenie nie jest nam znane. W tym rozdziale pragniemy objaśnić najważniejsze pojęcia. Są one uporządkowane alfabetycznie i w miarę potrzeby mogą być przeglądane także pojedynczo. Jednak przedstawione tu objaśnienia w żadnym razie nie zastąpią osobistej porady, ani badania lekarskiego.

Phoenix jest członkiem ogólnoniemieckiej Grupy Roboczej „Prawo a Prostytucja”, która rozwinęła się z ruchu prostytutek i finansowana jest przez liczne poradnie dla prostytutek i grupy samopomocy. Grupa angażuje się na rzecz realizacji Ustawy o prostytucji i w tym kontekście opracowała stanowisko w sprawie standardów pracy i higieny w prostytucji.