Prawo budowlane

Prostytucja może być uprawiana tylko w takich pomieszczeniach, na które udzielono odpowiedniego zezwolenie na budowę. Dopuszczalność zakładów prostytucji zależy od rodzaju użytkowania dopuszczanego przez prawo w danej zabudowie. Na przykład żadnego rodzaju prostytucja nie jest dopuszczalna w obszarach czysto mieszkaniowych. Dalsze informacje znajdują się w wymienionej poniżej broszurze. Wnioski o zezwolenie na budowę należy składać w Hanowerze za pośrednictwem wybranego architekta w wydziale Planowania i Rozwoju, komórka ds prawa budowlanego, w Urzędzie Miasta (Fachbereich Planen und Stadtentwicklung, Bereich Bauordnung).

Patrz broszury na temat Ustawy o prostytucji opracowane przez Komunalną Radę Prewencji w Hanowerze.