Ustawa o ochronie przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi

Ustawa o ochronie przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi, obowiązkowe badania lekarskie

Ustawa o ochronie przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi, czyli ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeŃ i chorób zakaźnych u ludzi (IfSG) weszła w życie z dniem 01.01.2001 i obowiązuje na obszarze całych Niemiec. Zastąpiła ona federalną Ustawę o zwalczaniu zarazy i Ustawę zwalczaniu chorób wenerycznych. W jej centrum znajdują się prewencja i anonimowe, a w niektórych przypadkach także bezpłatne, leczenie.

Istotną zmianą jest rezygnacja z obowiązku badania lekarskiego dla prostytutek. Tym samym nie potrzeba już odpowiedniego zaświadczenia (tzw. „Bockschein”). Większość Urzędów ds Zdrowia oferuje w dalszym ciągu badania dla prostytutek, przy czym zakres tych badaŃ jest bardzo różny.

Kontakt z Urzędem ds Zdrowia w Hanowerze można nawiązać w internecie pod adresem Region Hannover Fachbereich Gesundheit Aids & STD-Beratung!