Lovemobil

Ten rodzaj prostytucji wymaga specjalnego zezwolenia w zakresie prawa drogowego na korzystanie z dróg publicznych, ulic i placów.

Lovemobil, nawet jeżeli parkowany jest tylko od czasu do czasu w określonym miejscu, wymaga zezwolenia na budowę, o ile np. dostawione są do niego schodki.

Publicznemu prawu budowlanemu podlega także ustawienia wyrejestrowanego pojazdu na prywatnym terenie w celu uprawiania prostytucji.

Patrz broszury na temat Ustawy o prostytucji opracowane przez Komunalną Radę Prewencji w Hanowerze.