prawo policyjne

DolnosaksoŃska Ustawa o bezpieczeŃstwie i porządku publicznym, prawo policyjne

Jest to ustawa landowa, obowiązująca tylko w Dolnej Saksonii. Zapisane są w niej także zadania policji, takie jak stwierdzenie tożsamości (§13 Nds. SOG), przeszukanie mieszkania (§24 Nds. SOG), czy zbieranie danych osobowych (§31 Nds. SOG).