Prowadzący dom publiczny

Prowadzący dom publiczny to osoby, które ponoszą ryzyko gospodarcze jego działalności. Na prowadzącym/prowadzącej spoczywa całkowita odpowiedzialność wobec policji i urzędów ds porządku i bezpieczeŃstwa publicznego. On/ona decyduje także o tym, co dzieje się w zakładzie, np. o tym, czy prostytutki i callboys pracują na własny rachunek, czy też podpisują z prowadzącymi dom publiczny umowę o pracę.

Patrz także umowa o pracę, zezwolenie na prowadzenie działalności gastronomicznej i działalność gospodarcza.