Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza, wynajmowanie pokoi

Prostytucja na własny rachunek jest bardzo osobistą usługą. Nie jest ona kwalifikowana jako działalność gospodarcza. Zatem niepotrzebne jest zgłoszenie działalności gospodarczej.

Prowadzenie domu publicznego należy zgłosić we właściwym urzędzie administracji lokalnej jako działalność gospodarczą polegającą na wynajmie pokoi. Zgłoszenie (zameldowanie) działalności gospodarczej pociąga za sobą założenie, że celem jest osiąganie zysku, a działalność gospodarcza wykonywana będzie samodzielnie i przez dłuższy okres czasu poprzez wynajmowanie pokoi ososbom trzecim w celu uprawiania prostytucji. Zgłoszenie działalności gospodarczej zostaje potwierdzone wydanym zaświadczeniem o jej prowadzeniu („Gewerbeschein”).

Prowadzący dom publiczny to osoby, które ponoszą ryzyko gospodarcze jego działalności. Na prowadzącym/prowadzącej spoczywa całkowita odpowiedzialność wobec policji i urzędów ds porządku i bezpieczeŃstwa publicznego.

Także prowadzenie domu publicznego przez prostytutki w mieszkaniu może zostać zakwalifikowane jako wymagająca zgłoszenia działalność gospodarcza polegająca na wynajmie pokoi (dom publiczny). Przykład: Prostytutka wynajmuje mieszkanie i odnajmuje pokoje innym prostytutkom w celu uprawiania prostytucji (a nie w celu zamieszkania).

Patrz broszury na temat Ustawy o prostytucji opracowane przez Komunalną Radę Prewencji w Hanowerze.