Ubezpieczenie zdrowotne

W wyniku reformy opieki zdrowotnej nastąpiły od 01.04.2007 istotne zmiany w systemie ubezpieczeń zdrowotnych. Każdy obywatel podlega aktualnie obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego u tego ubezpieczyciela, u którego był ostatnio ubezpieczony przed wprowadzeniem zmian prawnych. Z kolei Kasy Chorych nie mają prawa odmówić komukolwiek ubezpieczenia. Zameldowanie z opóźnieniem do swojej ostatniej Kasy Chorych osób aktualnie nieubezpieczonych może pociągnąć za sobą w najgorszym wypadku obowiązek wstecznego opłacenia składek od dnia 01.04.2007.

Wniosek o ubezpieczenie musi być złożony w kasie chorych, w której dana osoba była ostatnio ubezpieczona przed reformą. Składki naliczane są wstecznie od 01.04.2007. Poprzez zatrudnienie w stosunku pracowniczym (na umowę) lub ze względu na otrzymywanie zasiłku dla bezrobotnych, można uniknąć wstecznego płacenia składek.

Koszty ubezpieczenia zdrowotnego mogą kształtować się na różnej wysokości i zależą od rodzaju oraz wysokości dochodów, a także od poszczególnych kas chorych. Zatem niezbędne jest w każdym razie zasięgnięcie indywidualnej porady w wybranej kasie chorych.

Prostytutki mają status osoby wykonującej wolny zawód.

Ustawowe (GKV) czy prywatne (PKV) ubezpieczenie zdrowotne?

Kto był wcześniej ubezpieczony w ustawowej kasie chorych (np. w ramach ubezpieczenia rodzinnego, czy zatrudnienia w stosunku pracowniczym) musi wrócić do tej kasy. Prawo to obowiązuje wstecznie od 01.04.2007, z odpowiednim wstecznym wyrównaniem składek. Ubezpieczenie w ramach ubezpieczenia rodzinnego możliwe jest w przypadku niepracującego małżonka oraz dzieci i młodzieży do 23-go roku życia. Dochód własny tych osób z zajęć ubocznych nie może przekraczać 350,- euro w miesiącu.

Kto był ostatnio ubezpieczony prywatnie, musi ponownie wstąpić do prywatnej kasy chorych. Ma jednak prawo wyboru pomiędzy ubezpieczycielami prywatnymi. Najpóźniej od 1 stycznia 2009 również te osoby ma obejmować obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego.

Co to oznacza dla prostytutek?

Prostytutki mają status pracownika pracującego na własny rachunek. Aby jednak móc ubezpieczyć się jako jako osoba pracująca na własny rachunek w ustawowej kasie chorych, musi być zachowana ciągłość ubezpieczenia. Oznacza to, że ubezpieczenie takie jest możliwe tylko bezpośrednio po zakończeniu ubezpieczenia obowiązkowego (ubezpieczenie rodzinne, zatrudnienie w stosunku pracowniczym), lub w okresie 3 miesięcy po zakończeniu ubezpieczenia obowiązkowego. Osoba pracująca na własny rachunek płaci zawsze najwyższą składkę ubezpieczeniową, która w połączeniu z ubezpieczeniem pielęgnacyjnym może osiągnąć wysokość rzędu 600,- euro na miesiąc. Niższa składka ubezpieczeniowa możliwa jest tylko wtedy, gdy wykazany zostanie niewielki dochód (na przykład na podstawie deklaracji podatkowej). Zwrot wysokich składek nie jest możliwy nawet wtedy, gdy wstecznie zostanie wykazany niewielki dochód.

Kto nie spełnia warunków ubezpieczenia w ustawowej kasie chorych, musi ubezpieczyć się w kasie prywatnej. Także osoby, które nie były wcześniej ubezpieczone, albo przyjechały z zagranicy i z powodu przebiegu kariery zawodowej (np. osoby pracujące na własny rachunek lub urzędnicy państwowi) nie były do tej pory ubezpieczone w ustawowej kasie chorych, muszą ubezpieczyć się w kasie prywatnej. Jednak nie każda prywatna kasa chorych przyjmuje prostytutki.