Małoletni

Małoletni, ochrona młodzieży

Młodzież poniżej 18 roku życia nie ma prawa uprawiać prostytucji. Małoletnie prostytutki oddawane są pod opiekę rodziców lub Urzędu ds Dzieci i Młodzieży. Podstawą prawną jest tu § 1 Ustawy o ochronie Młodzieży w przestrzeni publicznej (JÖSchG).

Każdy, kto stwarza małoletniej możliwość uprawiania prostytucji, np. wynajmuje lub pomaga wynająć pokój, lub kto ją do tego nakłania, podlega karze, patrz § 180a Kodeksu Karnego (StGB), ustęp 2, wykorzystywanie prostytutek.

Każdy klient, który korzysta z usług seksualnych małoletnich, podlega karze zgodnie z §182 Kodeksu Karnego (StGB, wykorzystywanie seksualne młodzieży).

Kto uprawia prostytucję w pobliżu szkoły, lub innego miejsca przenaczonego do użytku przez osoby poniżej 18 roku życia, lub w domu, w którym mieszkają osoby poniżej 18 roku życia, w taki sposób, że następuje zagrożenie obyczajności, podlega karze zgodnie z §184b Kodeksu Karnego (StGB, prostytucja zagrażająca młodzieży).

W przypadku handlu ludźmi w celu wyzyskiwania seksualnego (§232 Kodeksu Karnego - StGB) młodzież uważana jest za pełnoletnią z ukoŃczeniem 21-go roku życia. Oznacza to, że kobiety i mężczyźni poniżej 21-go roku życia, którzy wcześniej nie pracowali w branży seksu, nie mogą być zatrudniani w prostytucji, ani do niej skłaniani. Zatrudnienie osoby poniżej 21 lat lub oddanie jej do dyspozycji pomieszczeŃ może prowadzić do wdrożenia postępowania karnego o handel ludźmi.