Ubezpieczenie społeczne

Wraz z zatrudnieniem w stosunku pracowniczym w prostytucji, czyli w oparciu o umowę o pracę, występuje automatycznie obowiązek ubezpieczenia socjalnego. Wpłaty dokonywane są przez pracodawcę (ubezpieczenie na wypadek bezrobocia, ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie pielęgnacyjne).

Prostytutki pracujące na własny rachunek mogą dobrowolnie wstąpić do ustawowej kasy chorych i wpłacać dobrowolnie składki na ubezpieczenie emerytalne do Niemieckiego Funduszu Emerytalnego (Deutsche Rentenversicherung).